Mjesec: listopad 2021.

Rođendani umjetnika u listopadu (25. listopada 1881. Malaga, Španjolska Smrt 8. travnja 1973. Mougins, Francuska)Rođendani umjetnika u listopadu (25. listopada 1881. Malaga, Španjolska Smrt 8. travnja 1973. Mougins, Francuska)

Gotovo da nema likovnog područja u kojem Picasso nije izrazio svoj umjetnički kreativni genij. Bavio se slikarstvom na platnu i na zidu, skulpturom, grafikom i keramikom, izrađivao kolaže i plakate