Kategorija: Slikarstvo

čemu umjetnost

u mnoštvu definicija o umjetnosti ne nalazim nijednu do kraja dorečenu…i baš zbog toga sam umjetnica sve što se može olako definirati, uokviriti – prolazno je umjetnost nadilazi prostor i vrijeme realizam je preslikavanje stvarnosti i nekima je zanimljiv no ja, ja volim apstrakcije jer su čista emocija – duša slikara na platnu zadnjih dana